Home » Despre noi

Despre noi

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau consta in:

 

 • Dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de dezvoltare de interes comun;
 • Creearea si sprijinirea unor parteneriate durabile intre autoritatile administrative autonome din judetul Bacau si a institutiilor publice cu societatea civila;
 • Angajarea in actiuni de implementare a strategiilor de dezvoltare, constructie institutionala si de adoptare a aquis-ului comunitar.
 • Promovarea intereselor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau, precum si apararea si respectarea intereselor unitatilor administrative teritoriale asociate;
 • Initierea si dezvoltarea unor programe si proiecte menite sa conduca la dezvoltarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Zona Metropolitana, viitor pol de dezvoltare economica a judetului;
 • Constituirea si atragerea de fonduri necesare activitatii Asociatiei;
 • Elaborarea de planuri si strategii de dezvoltare;
 • Amenajarea integrata a teritoriului la nivelul regional;
 • Diminuarea dezechilibrelor create intre centru si zona limitrofa, provocate de dispersarea in planul structurii demografice, sociale si economice;
 • Diminuarea dezechilibrelor legate de transportul in comun;
 • Finantarea infrastructurii;
 • Cresterea competitivitatii economice a localitatilor din zona metropolitana cu regiunile invecinate;
 • Dezvoltarea durabila;
 • Ameliorarea conditiilor de mediu;
 • Descongestionarea municipiului Bacau;
 • Satisfacearea cererii de terenuri pentru investitori;
 • Satisfacerea cererii de locuinte a populatiei;
 • Fonduri bugetare mai mari pentru localitati cu venituri mici;
 • Cresterea atractivitatii zonei pentru investitori;
 • Imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de transport;
 • Crearea de locuri de munca prin atragerea investitorilor;
 • Cresterea nivelului de trai si a populatiei;
 • Dezvoltarea regionala si investitii in infrastructura;
 • Extinderea retelelor de utilitati;
 • Accesarea fondurilor UE post aderare;
 • Dezvoltarea unitatilor administrativ teritoriale asociate.

Obiective specifice

 1. In domeniul imbunatatirii infrastructurii publice regionale si locale:

a. Reabilitarea / modernizarea infrastructurii zonei metropolitane (judetene si locale) de transport.

b. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate, sociale si de siguranta publica.

c. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii educationale.

d. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice.

 2.  In domeniul dezvoltarii sectorului IMM si a liberei initiative:

a. Sprijinirea initiativelor antreprenoriale si dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri.

b. Identificarea prioritatilor de dezvoltare si alocare eficienta a resurselor de orice natura pe baza elaborarii de programe de dezvoltare prin parteneriate economico-sociale intre autoritatile publice ale unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau, asociatii de IMM, camere de comert si industrie, centre de consultanta si training, la nivel central, regional si local.

 3. In domeniul promovarii potentialului turistic.

a. Declansarea unor actiuni promotionale de amploare prin includerea ofertei turistice a unitatilor administrativ teritoriale asociate din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau in cataloagele marilor firme tour-operatoare.

b. Realizarea unor realatii de colaborare oficiente intre autoritatile A.D.I. ZM Bacau si principalele organizatii de turism din Romania cu organizatii din Uniunea Europeana.

c. Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural.

d. Valorificarea resurselor turistice naturale in contextul unei dezvoltari durabile.

e. Cresterea calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement.

       4. In domeniul protectiei mediului:

a. Elaborarea de proiecte in vederea minimalizarii efectelor nocive asupra mediului, promovate de agentii economici a caror activitate creaza un impact deosebit asupra mediului si care prezinta un grad sporit de risc la poluari accidentale.

b. Promovarea de actiuni cu efecte in asigurarea unor resurse de apa de buna calitate pentru populatie si a necesarului pentru activitatea economica, eficientizarea sistemului de alarmare si avertizare a populatie pentru situatii de risc, acordare de sprijin logistic in declansarea unui proces investitional pentru executarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase.

c. Elaborarea si implementarea proiectelor de sporire a capacitatii de prevenire, control si interventie prin realizarea de sisteme informationale eficiente, care sa poate raspunde in timp real unor situatii de urgenta.

 

   5. In domeniul combaterii saraciei si a somajului.

a.