Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău) a demarat proiectul „Cresterea capacității administrative prin programe de pregătire profesională continuă a angajaților din unitățile administrativ-teritoriale componente a Zonei Metropolitane Bacău”, cod SMIS 23593, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Proiectul își propune să dezvolte competențele profesionale și […]

Citește tot...