“Servicii de formare profesională a managerilor / angajaților Primăriei Municipiului Bacău și ai primăriilor de comune, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău), și angajați ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (SMIS 23593),
COD CPV 80400000-8 (Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ).

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău), cu sediul pe strada Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, cod 600298, telefon 0371.339273, email: diradj@zmbacau.ro.
2. Procedura de atribuire aplicata : CERERE DE OFERTA.
3.Contractul de : Servicii de formare profesională a managerilor / angajaților Primăriei Municipiului Bacău și ai primăriilor de comune, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău), și angajați ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (SMIS 23593), COD CPV 80400000-8 (Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ).
4. Data anularii procedurii: 18.03.2014
5. Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut.
6. Numar de oferte primite : 1
7. Motivul anularii : in baza art. 209, alin (1), lit. b) si alin.(4) lit.d) din OUG 34/2006, deoarece desi a fost depusa o oferta aceasta se retrage prin adresa nr.32 din 17.03.2014, deoarece nu mai poate dispune de personalul solicitat, intrucat o parte din formatorii nominaliazti in procedura pentru derularea programelor de instruire nu mai sunt disponibili.
8. Data publicarii invitatiei de participare: 03.02.2014
9. Data transmiterii spre publicare a anuntului de anulare: 25.03.2014
10. Institutia responsabila pentru cai de atac: Tribunalul Bacau – Sectia Comerciala si Contencios Administrativ, str.Stefan cel Mare nr.4, cod postal 600296, tel:0234/514419, fax 0234/525211, e-mail tr-bacau-info@just.ro, URL: www.just.ro.

MANAGER PROIECT                                                                    RESPONSABIL ACHIZITII
LIVIU SCARLAT                                                                              GEORGE-BOGDAN DUTA

Anunt anulare aici