Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău) a demarat proiectul „Cresterea capacității administrative prin programe de pregătire profesională continuă a angajaților din unitățile administrativ-teritoriale componente a Zonei Metropolitane Bacău”, cod SMIS 23593, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.

Proiectul își propune să dezvolte competențele profesionale și manageriale ale unui număr de 313 manageri și angajați ai Primăriei Municipiului Bacău și ai primăriilor din comunele membre ale Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, prin transferul de know-how și bune practici. Obiectivul final este acela de a indentifica soluții de creștere a calității serviciilor, dar și informarea membrilor zonei metropolitane, în vederea valorificării competențelor dobândite.

Realizarea efectivă a proiectului va presupune o cercetare în rândul managerilor și angajaților Primăriei Municipiului Bacău și ai primăriilor de comune, membri ai ADI ZM Bacău, în urma căreia să se stabilească nivelul de informare și competență profesională sau managerială. În funcție de nevoile identificate, vor demara activitățile de formare, pentru dezvoltarea competențelor profesionale și manageriale. Proiectul presupune și organizarea unei conferințe cu participare națională, pe temă „Procesul de formare profesională continuă a angajaților și managerilor din administrația publică”.

comunicat de presa ADIZM SMIS23593_2 OFICIAL